محصولات | گاوصندوق | سبک

گاوصندوق C140D

کد محصول:


رنگ های موجود


گاوصندوق دولوکس دو طبقه خرم مدل D140

دارای ابعاد بیرونی 60X60X140 سانتی متر و ابعاد درونی صندوق بالا 40X46X66 سانتی متر و ابعاد داخلی صندوق پایین 40X46X45X سانتی متر است و 12 زبانه بوده و دارای وزن 650 کیلوگرم می باشد.